تعیین جنسیت

تعیین زودرس جنسیت جنین برای والدینی که دچار بیماری‌های ژنتیکی هستند می‌تواند اخطار زودرسی برای آنها فراهم آورد. علاوه بر این، تست‌های تهاجمی قبل از 12 هفته از حاملگی جهت شناسایی ناهنجاری‌های ژنتیکی بر اساس جنسیت انجام می‌شوند. بنابراین هدف از طراحی این مطالعه بررسی وجود هر گونه ارتباط بین موقعیت جفت و جنسیت جنین در هفته‌های 11 الی 6+ 13 از حاملگی (زمان غربال‌گری سندرم داون) است.

برای تعیین جنسیت قبل از بارداری هم اکنون اقدام کنید. قیمت تعیین جنسیت در کلینیک مادرانه 300،000 تومان می باشد.

در حال بارگذاری ...

 

تعرفه خدمات

  • تعیین جنسیت120000 تومان

پزشکان این دپارتمان

 تعیین جنسیت

مریم گریگوریان

استاد ارشد

زنان و زایمان / مامایی

درخواست وقت ملاقات