مریم گریگوریان

خانم گریگوریان با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه مامایی و خدمات بارداری، تا بحال بالغ بر 2000 کودک را بدنیا آورد اند و در این زمینه کاملا متخصص و حرفه ای می باشند.

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
کارشناس ارشد مامایی مشهد

تخصص

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
مامایی / زنان و زایمان ماما بنت الهدی

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • پنجشنبه 
 • 16:00 - 20:00 
 • 16:00 - 20:00 
 • 16:00 - 20:00 
 • 16:00 - 20:00 
 • 16:00 - 20:00 
 • 16:00 - 20:00 
 • مشهد 
 • مشهد 
 • مشهد 
 • مشهد 
 • مشهد 
 • مشهد 

خانم گریگوریان با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه مامایی و خدمات بارداری، تا بحال بالغ بر 2000 کودک را بدنیا آورد اند و در این زمینه کاملا متخصص و حرفه ای می باشند.