برخی از

خدمات کلینیک مادرانه

مادرشدن یک مرحله در زندگی همه زنهاست، این تجربه در ابتدا می تواند بسیار اضطراب آور باشد. کلینیک مادرانه با ارائه خدمات قبل از بارداری سعی بر کاهش این اضطراب دارد و در تمام مراحل باردادی تا زایمان همراه شماست.

با مادرانه با خیال راحت به مادر شدن فکر کنید.

  • ماما همراه
  • شنای بارداری
  • زایمان بی درد
  • شنای بارداری
  • یوگای بارداری
  • ورزشهای بارداری
  • یوگای بارداری
  • کلاسهای آمادگی زایمان

بخش ها

بخش های کلینیک ما

دلایل انتخاب ما

چرا شما باید کلینیک مادرانه را برای خدمات دوران بارداری خود انتخاب نمائید؟

آرمان کلینیک مادرانه آرامش بخشیدن و فراهم نمودن امکان یک زایمان راحت به مادران در پراضطراب ترین تجربه زندگیشان است. مامایان با تجربه این کلینیک تمام تلاش خود را برای دستیابی به این هدف به کار بسته اند.

با توجه به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی جامعه، کلینیک مادرانه سعی دارد با ارائه خدمات منصفانه کمکی به خانواده ها باشد.

تعهد و انضباط یکی از مهمترین اصول ماست. با ارائه خدمات 24 ساعته در خدمت شما هستیم.

مریم گریگوریان