تعرفه های کلینیک مادرانه

کلینیک مادرانه، کلینیک تخصصی است که کلیه خدمات مامایی، ماما همراه خصوصی، انواع مشاوره (قبل / بعد زایمان، شیردهی و تغذیه کودک)، تعیین جنسیت، تست پاپ اسمیر و … را انجام می دهد. جهت دریافت خدمات تعیین جنسیت، پاپ اسمیر و گذاشتن دستگاه آی یو دی می بایست رزرو نوبت انجام دهید.