مشاوره و معاینه

کلیه مشاوره های قبل بارداری، بعد از زایمان و شیردهی و تغذیه کودک در مرکز مادرانه توسط متخصصین صورت میذیرد.

خدمات ویزیت و معاینه مادران عزیز در این مرکز توسط متخصص صورت میگیرد.

شیردهی و مشاوره تغذیه مامای همراه

مشاوره و معاینه در کلینیک مادرانه 60،000 تومان می باشد. برای رزرو نوبت هم اکنون اقدام کنید.

در حال بارگذاری ...

  • مشاوره60000 تومان

پزشکان این دپارتمان

 مشاوره و معاینه

مریم گریگوریان

استاد ارشد

زنان و زایمان / مامایی

درخواست وقت ملاقات